Najveća termoelektrana u Srbiji, sa šest blokova ukupne instalisane snage 1.650 MW. Izgrađena na desnoj obali Save, nadomak Obrenovca, najveći je pojedinačni proizvođač električne energije u srpskom elektroenergetskom sistemu

Tent

TE „NIKOLA TESLA A+B“ OBRENOVAC