Osnovna sirovina: Šamot

Dimenzije:

  • 250x123x65 mm
  • 250x123x40 mm
  • 250x123x30 mm
  • 250x123x20 mm

Maksimalna radna temperatura: 1350 °C

Gustina: 1,9 g/cm3

Poroznost: 25%

Hemijska analiza:

  • Al2O3 + TiO2 33%

Toplotna provodljivost kod 300°C:  1,12 W/mK

Toplotna provodljivost kod 700°C:  1,17 W/mK

Toplotna provodljivost kod 1100°C: 1,22 W/mK

Samotneopeke