Naše reference se nahajajo predvsem na naslednjih področjih:

Termoenergetika
NOVOGRADNJE IN POPRAVILA:

 • ozidi različnih termoagregatov
 • za hladna in vroča popravila ognjevzdržnih ozidov v različnih termoagregatih
 • zaključni premazi termooblog
 • premazi kontaktnih površin
 • niveliranja termooblog
 • zapolnjevanje razpok v ozidih
 • vzdrževanje manj zahtevnih delov v toplotnih agregatih do opisane temperature

Črna in barvna metalurgija, livarstvo in železarstvo
NOVOGRADNJE IN POPRAVILA:

 • za oblaganje vivracijskih loncev
 • oblaganje sten globinskih peči
 • oblaganje sten in dna manjših kanalnih peči
 • oblaganje livnih loncev, livnih kanalov in loncev za obdelavo železa
 • za hladna in vroča popravila ognjevzdržnih ozidov v različnih termoagregatih
 • pri montaži induktorjev na indukcijske kanalne peči, vlivnih naprav
 • zaščitni premazi vlivnih kanalov

Steklarska industrija in opekarstvo
Poleg zgoraj naštetega še:

 • vzdrževanje manj zahtevnih delov v toplotnih agregatih do opisane temperature

Ostala področja

 • Zunanji kamini
 • Notranji kamini