Ponuda

Kod proizvodnje vam omogučavamo i veoma kvalitetan inženiring i izradu projekata na područu vatrostalnih materiala.

Primena

Naši materiali nalaze primenu u sledečim industrijskim delatnostima:

  • Termoenergetski objekti
  • crna metalurgija
  • obojena metalurgija
  • staklarska industrija
  • ciglane
  • prozvodnja kotlova
  • proizvodnja cementa
  • rafinerija nafte i ulja
  • petrohemija