Izdelujemo prefabricirane elemente poljubnih oblik po zahtevah naročnika.

Material elementov izberemo glede na zahtevnost uporabe elementa.

 

Prefabricirani elementiPrefabricirani elementi