Politika zasebnosti

KAKO VIDIMO ZASEBNOSTI?
Zasebnost naših strank spoštujemo in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno s predpisi in zakonodajo veljavno v Republiki Sloveniji. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim ter pogodbenim partnerjem s katerimi imamo vzpostavljene ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Podatke zbiramo in uporabljamo v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno zagotavljanje naših storitev in izvajanje delovnih procesov.

KONTAKTI ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z varovanjem osebnih podatkov nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslovu info@Togo.si oziroma po navadni pošti na naslov Togo d.o.o., Kletna ulica 8, 3210 Slovenske konjice.
Posamezniki lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, kadarkoli stopijo v stik z uradnimi zastopniki podjetja.

NAČIN IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Togo d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in z namenom dobave blaga in storitev. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oziroma povpraševanja posameznika.
Uporabnik lahko ureja svoje osebne podatke preko obrazca, ki ga dobi ob podanem soglasju za uporabo osebnih podatkov na registriran elektronski naslov.

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Poleg Togo osebne podatke lahko, skladno z zakonom, obdelujejo tudi dobavitelji, ki Togo-u nudijo tehnično in marketinško podporo pri osnovni dejavnosti, tehnično pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev.
Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule idr.

PRAVICE POSAMEZNIKOV
S prijavo z elektronskim obrazcem lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranjeoziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov info@Togo.si ali na naslov Togo d.o.o., Kletna ulica 8, 3210 Slovenske Konjice, oziroma lahko privolitev upravlja preko obrazca, ki ga je ob danem soglasju prejel na registriran elektronski naslov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Togo d.o.o. bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave največ 2 leti, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.
Po odjavi bomo osebne podatke odstranili iz vseh seznamov in po poteku dveh let zbrisali vso korespondenco z lastnikom osebnih podatkov.