Izgradnja kompleksa Termoelektrane realizirana je etapno, u periodu od 1959. do 1978. godine. Proizvodnja električne energije počela je 1963. godine, puštanjem u pogon Bloka 1, snage 32 MW.