U blizini rudnika lignita Stanari EFT razvija termoelektranu instalisane snage 300 MW. Projekat TE Stanari je do danas jedna od najvećih investicija u energetskom sektoru Bosne i Hercegovine.